Bullet  Sensor Letters

     (ISSN 1546-198X)  Vol./Iss.: 10/7

 

 

Date: July 2012

 

A SPECIAL ISSUE


Selected Peer-Reviewed Articles from the Conference on Optical Fiber Sensors (OFSC 2011)
Guest Editors: Libo Yuan, Yanbiao Liao, and Wei Jin
Sensor Lett. 10, 1351-1352 (2012)
[Abstract]

 

 

RESEARCH ARTICLES


Analysis of Non-Linearity of a Quinquangular-Core Photonic Crystal Fiber
Xuyou Li, Hanrui Yang, Wei Hong, and Jinhui Hao
Sensor Lett. 10, 1353-1356 (2012)
[Abstract]

 

A High Sensitivity Chemical Vapor Sensor Based on Bandgap Shift Using a Hollow-Core Photonic Bandgap Fiber
Chongke Ji, Chun-Liu Zhao, Juan Kang, and Shangzhong Jin
Sensor Lett. 10, 1357-1360 (2012)
[Abstract]

 

Error Modulation Scheme Analyzing for Dual-Axis Rotating Fiber-Optic Gyro Inertial Navigation System
Hongliang Yin, Gongliu Yang, Ningfang Song, Rui Jiang, and Yanyong Wang
Sensor Lett. 10, 1361-1365 (2012)
[Abstract]

 

A Novel Cable Tension Monitoring Method Based on Self Stress Attenuation Feature in Cable Anchor Head
Jun Wu, Weimin Chen, Lihua Liu, Xia Zhao, Li Liu, and Hao Liu
Sensor Lett. 10, 1366-1369 (2012)
[Abstract]

 

One Frequency Component Dependency Based Distributed Vibration Sensor Applying a Modified Sagnac Interferometer with a Delay Fiber Loop
Xiaohua Lei, Weimin Chen, Peng Zhang, Yuanyuan Xie, and Lei Lin
Sensor Lett. 10, 1370-1375 (2012)
[Abstract]

 

An Annular Core Single Fiber Tweezers
Yu Zhang, Zhihai Liu, Jun Yang, and Libo Yuan
Sensor Lett. 10, 1376-1379 (2012)
[Abstract]

 

Multi-Array Sensors Tree Network Based on White Light Fiber-Optic Mach-Zehnder Interferometer
Song Li, Ferhati Mokhtar, and Libo Yuan
Sensor Lett. 10, 1380-1383 (2012)
[Abstract]

 

Fabrications of Fiber Bragg Gratings Written in Photonic Crystal Fibers
Yiping Wang, H. Bartelt, M. Becker, S. Brueckner, J. Bergmann, J. Kobelke, and M. Rothhardt
Sensor Lett. 10, 1384-1388 (2012)
[Abstract]

 

A Novel Elliptical-Core Hollow Fiber Applied in Phase Modulator
Fengjun Tian, Libo Yuan, Zhihai Liu, and Fusen Bo
Sensor Lett. 10, 1389-1392 (2012)
[Abstract]

 

Fabrication Technology of Embedded Multi-Elliptical-Cores Hollow Fiber
Fengjun Tian, Libo Yuan, Qian Dai, Zhihai Liu, and Ai Zhou
Sensor Lett. 10, 1393-1396 (2012)
[Abstract]

 

Birefringence Analysis of Ribbon Double-Core Optical Fiber
Wenlei Yang, Tao Geng, Jun Yang, Junqiang Diao, Yuzhuo Wang, and Haitao Chen
Sensor Lett. 10, 1397-1401 (2012)
[Abstract]

 

Improved Signal Demodulation Method in Optical Fiber Seismometer
B. Wu, Y. Yuan, J. Yang, A. Zhou, and L. Yuan
Sensor Lett. 10, 1402-1406 (2012)
[Abstract]

 

Miniaturization of a Fiber-Optic Flexural Disk Accelerometer
F. Peng, J. Yang, P. Tong, W. Liu, Y. Yuan, B. Wu, A. Zhou, and L. Yuan
Sensor Lett. 10, 1407-1411 (2012)
[Abstract]

 

Optical Properties of Side-Polished Fiber with Two-Dimensional Photonic Crystal Lattice
Min Wang, Jixiang Dai, Minghong Yang, Junfeng Jiang, and Tiegen Liu
Sensor Lett. 10, 1412-1415 (2012)
[Abstract]

 

Field Test of an In-Well Fiber Laser Seismic System
Wentao Zhang, Fang Li, and Yuliang Liu
Sensor Lett. 10, 1416-1419 (2012)
[Abstract]

 

Pressure Sensor Based on Mode Field Variation of a Photonic Crystal Fiber
Yuanhong Yang, Weiqian Duan, Xing Zhang, and Wei Jin
Sensor Lett. 10, 1420-1423 (2012)
[Abstract]

 

Polarization Fading and Suppression Method of Low Coherence Optical Fiber Sensing System
Y. Yuan, J. Yang, B. Wu, and L. Yuan
Sensor Lett. 10, 1424-1427 (2012)
[Abstract]

 

Fabrication of Capillary Fiber with Annular Light Waveguide Layer and Numerical Simulation of Particle Deposition Process
T. Zhang, M. H. Zhang, G. Y. Liu, Z. C. Fan, X.Li, and L. B. Yuan
Sensor Lett. 10, 1428-1431 (2012)
[Abstract]

 

Characteristics of Long Period Gratings Inscribed in Microstructured Optical Fiber Filled with Fe3O4 Nanoparticle Fluid
Yan Liu, Bo Liu, Hao Zhang, and Yinping Miao
Sensor Lett. 10, 1432-1435 (2012)
[Abstract]

 

Hydrogen Performance of Side-Polished Fiber Bragg Grating Sputtered with Pd/Ag Composite Film
Jixiang Dai, Minghong Yang, Yun Chen, Kun Cao, Junsheng Liao, and Pengcheng Zhang
Sensor Lett. 10, 1436-1439 (2012)
[Abstract]

 

Error Tolerance of Fiber Quarter Waveplate in Fiber Optic Current Transformer
Chun-Yan Chen, Zhe Chen, Jian-Hui Yu, and Yao Du
Sensor Lett. 10, 1440-1445 (2012)
[Abstract]

 

Fabrication of Low-Loss Microfiber Bragg Gratings for Highly Sensitive Sensor Applications
Yinbing Bai, A. Ping Zhang, Shaorui Gao, and Guiying Ma
Sensor Lett. 10, 1446-1449 (2012)
[Abstract]

 

Theoretical Analysis of Acoustic Sensitivity of Fiber Optic Hydrophone with Multilayer Fiber Coils
Wentao Zhang, Fang Li, and Yuliang Liu
Sensor Lett. 10, 1450-1453 (2012)
[Abstract]

 

Flat Optical Fiber Refractive Index Sensors Based on Multimode-Interference
Yang Wang, Chunying Guan, Hailong Wu, Xiaozhong Tian, Yang Liu, Jinhui Shi, and Libo Yuan
Sensor Lett. 10, 1454-1458 (2012)
[Abstract]

 

A Refractive Index Sensor Based on a Twin-Core Fiber Integrated Coupler
Tingting Yuan, Guangping Li, and Ai Zhou
Sensor Lett. 10, 1459-1462 (2012)
[Abstract]

 

Analysis of Optical Kerr Effect Error and Elimination Method of Brillouin Fiber Optical Gyroscope
Xuyou Li, Zhou He, Yitao Wei, and Jinghui Hao
Sensor Lett. 10, 1463-1467 (2012)
[Abstract]

 

A Method on Suppression of Fiber Optic Gyroscope Intensity Noise Based on Depolarizer
Yanbin Gao, Xi Wang, and Liang Huo
Sensor Lett. 10, 1468-1471 (2012)
[Abstract]

 

Temperature-Insensitive Fiber Bragg Grating Tiny Displacement Sensor
Chuan Zhong, Changyu Shen, Ke Li, Xinyong Dong, Yongxing Jin, and Jianfeng Wang
Sensor Lett. 10, 1472-1475 (2012)
[Abstract]

 

Metallized Bonding Technology of Fiber Bragg Grating Strain Sensor
Weimin Chen, Jun Wu, Peng Zhang, Li Liu, and Hao Liu
Sensor Lett. 10, 1476-1479 (2012)
[Abstract]

 

An Erbium-Doped Fiber Laser for Gas Sensing Using an Optical Interference C2H2 Gas Filter
Haojiang Zhou, Qiang Liu, Kaikai Guo, Jianmin Gong, and Chunsheng Yan
Sensor Lett. 10, 1480-1484 (2012)
[Abstract]

 

Simultaneous Measurement of Refractive Index and Temperature Based on a Long-Period Grating Inscribed on a Polarization-Maintaining Fiber
Changyu Shen, Chuan Zhong, Jinlei Chu, Xin Zou, Ke Li, Yongxing Jin, and Jianfeng Wang
Sensor Lett. 10, 1485-1487 (2012)
[Abstract]

 

Fiber Bragg Grating-Based Quasi-Distributed Temperature Sensor for Down-Hole Monitoring
Xinlei Zhou, Lizhu Li, and Qingxu Yu
Sensor Lett. 10, 1488-1492 (2012)
[Abstract]

 

Dynamic Linewidth Measurements of Tunable Fiber Lasers for Optical Frequency Domain Reflectometry
Zhenyang Ding, Tiegen Liu, Kun Liu, Junfeng Jiang, Qinnan Chen, Zhuo Meng, and X. Steve Yao
Sensor Lett. 10, 1493-1497 (2012)
[Abstract]

 

An Optical Power Coupling Ratio Control Approach Among Multi Cores in a Multi-Core Fiber
Yu Zhang, Zhihai Liu, Jun Yang, and Libo Yuan
Sensor Lett. 10, 1498-1501 (2012)
[Abstract]

 

Improvement of Coupling Efficiency for an Acoustooptic Tunable Filter and Its Prospects in Sensing Applications
Hongguang Dong, Hao Zhang, Bo Liu, Junhao Tao, and Lihui Liu
Sensor Lett. 10, 1502-1506 (2012)
[Abstract]

 

A Polarization Control Method Based on Chaotic Particle Swarm Optimization Algorithm in Distributed Fiber-Optic Sensor
Tiegen Liu, Qinnan Chen, Zhenyang Ding, Kun Liu, Junfeng Jiang, Wei Sun, Xiaoping Zhang, and Dingjie Li
Sensor Lett. 10, 1507-1510 (2012)
[Abstract]

 

Noise Analysis and Optical Design of an Optical Fiber Seismometer with a Super-Long Refraction Arm
B. Wu, J. Yang, Y. G. Yuan, J. G. You, F. Peng, and L. B. Yuan
Sensor Lett. 10, 1511-1515 (2012)
[Abstract]

 

Research on Passive Temperature Compensation Method for White-Light Interference Measurement System
Yang Song, Jianpei Zhang, Lijie Li, Jing Yang, Chunyang Han, and Zhaoji Liu
Sensor Lett. 10, 1516-1518 (2012)
[Abstract]

 

Time-Division Multiplexing Fiber Optic Gyroscope Using New Modulation Method to Improve the Performance
Ningfang Song, Hongliang Yin, Gongliu Yang, Dongying Ma, and Lifen Wang
Sensor Lett. 10, 1519-1522 (2012)
[Abstract]

 

Characterization of Immobilization of Staphylococcal Enterotoxin an Antibody on Microtube
Cong Xu, Junfeng Jiang, Tiegen Liu, Kun Liu, Pengchong Liu, Jinhai Huang, Qiang Ji, and Yimo Zhang
Sensor Lett. 10, 1523-1527 (2012)
[Abstract]

 

A Novel Multiplexed Fiber Optic Deformation Sensing Scheme
Enming Zhao, Yonggui Yuan, Jun Yang, Ai Zhou, and Libo Yuan
Sensor Lett. 10, 1528-1530 (2012)
[Abstract]

 

Fuzzy Adaptive Multi-Sensor Fusion Algorithm for the Vessel Heading Redundant Measurement System
Xiao-Gong Lin, Shu-Sheng Xu, Da-Wei Zhao, and Ye-Hai Xie
Sensor Lett. 10, 1531-1535 (2012)
[Abstract]

 

Development of Distributed Vibration Sensing System Based on Polarization Optical Time Domain Reflectometry
Mengmeng Chen, Xuping Zhang, Feng Wang, and Xiangchuan Wang
Sensor Lett. 10, 1536-1540 (2012)
[Abstract]

 

Fiber Hydrogen Sensor with Polished Core Based on Surface Plasma Resonance
Zhonghua Ou, Xiaowei Guo, Dejun Chen, Yong Liu, Zhiyong Dai, Zengshou Peng, and Yongzhi Liu
Sensor Lett. 10, 1541-1545 (2012)
[Abstract]

 

Electrospinning of Poly(Methyl Methacrylate) (PMMA) for Optical Waveguide
Le Li, Xinghua Yang, Libo Yuan, Enming Zhao, Fengjun Tian, Shenzi Luo, and Yanxin Liu
Sensor Lett. 10, 1546-1549 (2012)
[Abstract]

 

A Comparison of Fiber Bragg Grating Sensor and Resistance Strain Gauge for Vibration Detection
Huaping Gong, Xiaorui Li, Yumeng Tu, and Xinyong Dong
Sensor Lett. 10, 1550-1553 (2012)
[Abstract]

 

A Study on Underwater Sensing Image Enhancement Based on Differential Evolution
Yanhui Ren, Jinwei Li, and Weihong Bi
Sensor Lett. 10, 1554-1558 (2012)
[Abstract]

 

Real Intrusion Detection for Distributed Fiber Fence in Practical Strong Fluctuated Noisy Backgrounds
H. Wu, J. Wang, X. Wu, and Y. Wu
Sensor Lett. 10, 1559-1563 (2012)
[Abstract]

 

Stress Analysis and Detection of Composite Electrical Insulators with Embedded Fiber Bragg Grating Sensors
W. Chen, X. P. Dong, X. F. Zhu, F. Yang, and X. Q. Hu
Sensor Lett. 10, 1564-1567 (2012)
[Abstract]

 

Experimental Study on Wavelength-Modulated Optical Surface Plasmon Resonance System
Hong Li and Wei Peng
Sensor Lett. 10, 1568-1571 (2012)
[Abstract]

Sensors Web Portal logo

 

 

Digital Sensors and Sensor Sysstems

 

 

 

 

 

 

Handbook of Laboratory Measurements

 

 

Uncooled Infrared Imaging Market to 2016

 

 

Inertial Combo Sensors Market to 2016

 

 

BioMEMS Market

 

 

Uncooled Infraed Cameras and Detectors 2010-2015

 

 

CMOS Image Sensors Market

 

 

Status of the MEMS Industry report

 

 

Emerging MEMS Report 2010

 

 

IMU Market to 2015

 

 

Trends in MEMS Manufacturing

 

 

MEMS & Sensors for Smartphones

 

 

MEMS Energy Harvesting Devices Report

 

 

Optical sensors manufacturers

 

 

Read more about Optical Sensors

 

 

 

 

Back to Journal Page

 


1999 - 2012 Copyright (C), International Frequency Sensor Association (IFSA). © All Rights Reserved.